Гаранционни условия

Гаранцията за електрическото оборудване е две години:

 

Електрически пили, UV лами, LED лампи, вани за парафин.

 

Гаранцията не се поема в случаите на физически наранявания, неправилно инсталиране, неправилна употреба, самостоятелни

опити за ремонт или поставене на уредите под неподходящо напрежение. 

 

Гаранцията се поема при предоставяне на платежен документ за закупуване.