Политика за съхранение на личните данни

Инфopмaция oтнocнo Aдминиcтpaтopите нa лични дaнни:

Haимeнoвaниe: „Кристал Нейлс България“ OOД
EИK: 131489348
Ceдaлищe и aдpec зa кореспонденция: гр. София, кв. "Хаджи Димитър", ул. Васил Кънчев" №26, Бизнес Сграда "Стефан Караджа"
Teлeфoн: +359 884 913 965
Е-mаil: office@crystalnails.bg.
website:
www.crystalnails.bg

Каква лична информация заклиентите събираме и какви са целите, за които я използва?

Информацията, която събираме от Вас  ни помага да подобряваме обслужването.Типовете информация, които събираме са следните:

Информацията, която ни давате:  Съхраняваме всички данни, които ни предоставяте, чрезвъвеждането им на нашия сайт или по друг начин. Имате възможност да откажете дани предоставите определена информация, но така няма да можете да се възползватеот пълната функционалност на сайта ни. Информацията, която ни предоставяте, сеизползва за да удовлетворим Вашите нужди, да подобрим пазаруването Ви, както икомуникацията си с Вас.

Автоматична информация: Получаваме различни типове информация, когато взаимодействате снас. Например, както повечето сайтове и ние използваме “бисквитки”, като такаполучаваме определен тип информация, когато вашият уеб браузър има достъп до www.crystalnails.bg, до реклами или друго съдържание използвано отимето на www.crystalnailsbg.com посредством други сайтове.

Имейл комуникация: За да бъдем по-полезни за Вас, ние получаваме информация, когатоотворите имейл изпратен от името на www.crystalnails.bg. Преди да получи рекламни съобщения от нас, Всекипотребител  трябва изрично да далсъгласието си да получава рекламни съобщения на своята електронна поща. Когатоизпращаме даден имейл, ние правим проверка на списъка с потребители, които щеполучат този имейл. В края на всяко имейл съобщение има линк, чрез който можетеда се откажете от получаването на тези имейли.

За какъв срок ще съхраняваме Вашите лични данни

Администраторите съхраняват Вашителични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка накореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия. За рекламнисъобщения данните се съхраняват 1 година или до оттегляне на съгласие. Информацията събрана през създадения от Вас потребителски профил, включително итакава за адрес на доставка,  се пази до деактивиране напрофила, освен ако не е необходима за нуждите на последващияфинансово-счетоводен контрол. В този случай се прилагат сроковете за съхранениена счетоводна документация.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ ( COOKIES )

„Бисквитките“ са файлове, съхранени на Вашетоустройство за достъп, които се използват за съхранение на настройки иидентификатори, необходими за осигуряване на удобство на потребителите ипо-добра навигация. Най-общо, „Бисквитки“ се използват за следните цели:

Вид

Описание

Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.).

Тези бисквитки са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на сайта/приложенията . Сайтът/приложенията не може/гат да функционира/т надеждно и нормално без тях.

Настройки (език на сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни полета).

Това са бисквитки, които се използват за запазване на настройките, които дават възможност да се скрият информационни полета , с които потребителите вече са се запознали и др. под.

Функционалност бързи линкове за търсене.

В случай че се използва тази опция, има възможност за повтаряне бързо и лесно на предишно търсене (от последните 10 търсения).

Прижелание можете да използвате настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/илизабраните получаването на бисквитки от Сайтовете. Повече информация за товаможе да бъде получена на следния уебсайт :  https://policies.google.com/technologies/managing?hl=bg 

 

Възможно е интернет браузърът, който използвате, да не поддържафункциите за контрол на употребата, включително отказ от запаметяване илиизтриване на запаметени бисквитки. Ние не носим отгоровност за това и енеобходимо да се свържете с лицата поддържащи Вашия интернет браузър, за даполучите информация как да процедирате в този случай.

 

Споделяме ли информацията,която ни давате?
Предоставените от Вас лични данни се събират, съхраняват, обработват иизползват от 
www.crystalnails.bg  (и/или упълномощени от дружеството третилица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги,строително-монтажни услуги, счетоводно обслужване, банки и др., за целите наизпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчанастока, а в случаите на онлайн покупка на кредит и във връзка с кандидатстванетоза отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, във връзка смаркетингови и рекламни цели и анализи на www.crystalnails.bg, участие вигри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякаквидруги, незaбранени от законодателството цели. Предоставяме Вашите лични данни ина държавни органи в рамките на техните компетенции и за нуждите на: финансовконтрол, полицейски разследвания, съдебни дела и т.н.

Защитена ли е моятаинформация?
За да защити Вашата информация по време на предаването й, www.crystalnails.bg използва Secure Sockets Layer (SSL) протокол, който криптира информацията,която въвеждате.
Интернет сайтът ни не съхранява информация за Вашите дебитни и кредитни карти.
Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от www.crystalnails.bg потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайнмагазина поръчка ще бъде считана от страна на www.crystalnails.bg за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, коитосистемата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани отлице различно от титуляра или от неовластено лице.

Какви са моите права?
В съответствие с приложимите разпоредби имате следните права:
на коригиране: когато считате, че вашите лични данни са неточни или непълни,можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени;
на изтриване: можете да поискате изтриването на личните Ви данни, доколкототова е разрешено от закона;
на ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите личниданни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение;
на възражение: можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни наоснования, свързани с конкретната Ви ситуация. Имате абсолютно право да сепротивопоставите на обработването на личните Ви данни за целите на директниямаркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;
да оттеглите вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването наданните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му ина обработка основаваща се на друго правно основание;
на преносимост на данни: когато имаме законово основание и е техническиосъществимо, данните Ви може да бъдат прехвърлени на трета страна;
да подадете жалба до компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личнитеданни;
В случаите, в които с цел сключване или изпълнение на договор, Вие сте билобект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване,включително профилиране, Вие имате право ако сметнете за необходимо, даизразите гледната си точка, да оспорите това наше решение, като и да поискатечовешка намеса в разглеждането му.

Чрез нашият интернет сайт ние Ви давамедостъп до широк спектър от информация, като информацията за личния профил иинформация за поръчките направени от Вас. Данни за поръчка направена безрегистрация, получавате на своята електронна поща.

Какъв избор имам?
Всеки потребител има право да откаже предоставянето на своята лична информация,с което се ограничават неговите функции.
Потребителят има възможност да добавя, променя или изтрива информацията наличния си профил. www.crystalnails.bg не съхранява старите данни на потребителя, след като те са били изтрити или променени.
Всеки потребител има право да не предостави информацията си на трети лица,когато същата информация се използва с рекламни цели.

Могат ли деца да използват www.crystalnails.bg?
Ако лицето е под 16 години, се допуска ползването на сайта от негова страна присъгласие от носещия родителска отговорност за детето. В сайта няма съдржание, което може да накърни достойнството на детето или да наруши правата му.

Други
Ако изберете да посетите www.crystalnails.bg, както онлайн, така и въвфизически обект, Вашето посещение или спор относно поверителността стават обектна настоящите общи условия. За неуредените в настоящите общи условия въпроси сеприлагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Използваме различни услуги от Google, като например Google Maps. Условията на Google може да прегледате тук.

Също използваме аналитичниинструменти на Google за да събираме информация и детайли за поведението напосетителите на www.crystalnails.bg. Повече информация за бисквитките: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=bg.

Информацията се събира с целразчитане броя на посетители в различни части от уебсайта. Google може дасъбира данни от други платформи на компанията и да комбинира информацията стях. Също е възможно да обработват и данни от Double Click бисквитки и да гикомбинират. Ние не носим отговорност и нямаме влияние върху данните, които Google събира и обработва. Следва да се запознаете с техните условия.

Промени в Политиката

Ние си запазваме правото да правим промени идопълнения в настоящата политика, като за всички промени ще Ви уведомим наинтернет сайта и ще Ви дадем линк за запознаване с новата Политика за защита наличните данни.

Връзка снас

В случай че имате въпроси, свързани с Политика за защита на личните данни в www.crystalnailsbg.com, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването на www.crystalnailsbg.com, можете да ни пишете на следния имейл адрес: office@crystalnails.bg

Bcлyчaй нa нapyшaвaнe нa пpaвaтa Bи cъглacнo гopeпocoчeнoтo или пpилoжимoтo зaĸoнoдaтeлcтвo зa зaщитa нa личнитe дaнни, имaтe пpaвo дa пoдaдeтe жaлбa дo Koмиcиятa зa зaщитa нa личнитe дaнни, ĸaĸтo cлeдвa:
Haимeнoвaниe: "Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни"
Ceдaлищe и aдpec за кореспонденция: гp. Coфия 1592, бyл. „Πpoф. Цвeтaн Лaзapoв”№ 2
Teлeфoн: 02 915 3 518
Уeбcaйт: www.срdр.bg