Условия за връщане

Условия за връщане на закупена стока

1. След като получим стоките ще се свържем с Вас до 5 работни дни за да ви съобщим сумата, която ще Ви възстановим или в случай, че е необходима допълнителна информация или разяснения.

2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми crystalnails.bg за решението си чрез попълване на
ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, изпратен
 по електронна поща, писмо или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

3. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на crystalnails.bgСтоките могат да бъдат донесени лично от Потребителя на адреса на офиса на фирмата или доставени чрез куриер, като всички транспортни/куриерски/пощенски и др. разходи по доставката са за сметка на Потребителя. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на crystalnails.bg преди изтичането на 14-дневния срок.

4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки задължително условие е те да бъдат в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им. Задължително стоките трябва да са придружени от всички документи по продажбата ( касова бележка, фактура или гаранционна карта ).

5. На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. Crystalnails.bg има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

6. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, crystalnails.bg възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.

7. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок до 30 дни.

8. Crystalnails.bg има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за: 

• възстановяване на заплатената сума
• заменяне на стоката с нова
• отбив от цената